Zomereiken in Bisonbaai.

Dinsdag 12 maart 2019 is het dan zo ver. De 21 zomereiken worden bezorgd en geplant. De bomen zijn voorzien van een goede bescherming zodat de konikpaarden en de galloways er niet bij kunnen. Voordat de bomen enig formaat van betekenis hebben en voordat ze dezelfde reinigende werking hebben als de grote populieren zal lang ….  Read More

Nieuwe bomen in aantocht

Maandag 11 maart 2019 zijn de vrienden van de Bisonbaai op stap geweest met Boswachter Daan. Samen hebben ze gekeken waar de nieuwe zomereiken geplant gaan worden. De plekken zijn met oranje paaltjes gemarkeerd.

Bomen Langstraat gestipt

Ook in de langstraat zijn een aantal bomen gestipt. Van de drieling is er al één omgegaan en inmiddels met mos bedekt. De andere twee hebben mooie tonderzwam. De tonderzwam is van groot belang voor de voortplanting van veel insectensoorten en behoort tot de beschermde soorten. Inmiddels hebben we reactie ontvangen dat deze bomen gespaard ….  Read More

Verzet boskap toegenomen

Overal in Nederland vindt nu verzet plaats tegen de dramatisch toegenomen boskap. Er is een hele beweging ontstaan die snel groeit. Kijk maar eens naar de lijst organisaties die een petitie ondersteunen. Hier is verder ook veel informatie te vinden:

Staatsbosbeheer vernielt onze bossen

Het lijkt wel alsof in de bossen bij Amerongen een reus met een grasmaaier aan het werk is geweest. Op een gebied van zo’n twee hectare zijn alle grote bomen weggevaagd. De open plek die daardoor is ontstaan, staat bezaaid met kleine dennenbomen. Alsof er midden in het bos een kerstbomenplantage is neergepoot. Bron: Volkskrant

Kaalslag in Nederland

Bij Nieuwsuur twee filmpjes over kaalslag in Nederland en wat er binnenkort nog meer aangaat. Met commentaar van deskundigen

Staatsbosbeheer commercieel

Een zeer kritisch artikel in de NRC. Het gaat bij Staatsbosbeheer alleen maar om het geld. Ze vernietigen zelfs natuurbossen. En hebben ook nog een rigide opstelling

Zware kritiek van oud-directeur Staatsbosbeheer op houtkap

AMERONGEN Frits van Beusekom, voormalig directeur van Staatsbosbeheer, is ernstig bezorgd over de manier waarop deze organisatie tegenwoordig de Nederlandse bossen beheert. Staatsbosbeheer pleegt volgens hem roofbouw, sinds het geld moeten verdienen. De afgelopen jaren volgde hij de werkzaamheden in Boswachterij de Amerongse Berg nauwlettend. Hij concludeerde dat deze meestal strijdig waren met het eigen beleid ….  Read More

Bomenkap Kempkesbos uitgesteld

Na vragen van, o.a. de vrienden van de Bisonbaai is het kappen van de mooie bomen in het Kempkesbos uitgesteld. Er moet eerst onderzocht worden wat er groeit en leeft.De gemeente Berg en Dal heeft nu borden geplaatst, om wandelaars waarschuwen voor het gevaar van vallende takken. Foto’s Lidy

Begin bomenkap Bisonbaai

Op maandag 22 oktober is er begonnen met de bomenkap op de Bisonbaai. Staatsbosbeheer geeft aan dat het noodzakelijk is in verband met het gevaar van vallende takken. De vrienden van de Bisonbaai zijn tegen de kap van de 23 Canadese populieren en zijn van mening dat er mogelijkheden zijn om op de juiste manier ….  Read More