Wie zijn wij?

De vrienden van de Bisonbaai is een werkgroep die zich bezig houdt met het beschermen van de natuur en het landschap in de omgeving van de Bisonbaai De werkgroep streeft er naar inspraak te hebben en partij te zijn in de beleidsvorming en uitvoering van ingrepen die de overheid, instanties en derden willen doen in de natuur, onze directe leefomgeving.

Doelstellingen

Doelstellingen van de werkgroep Vrienden van de Bisonbaai

De werkgroep Vrienden van de Bisonbaai heeft als voornaamste doel de bescherming van de natuur (flora en fauna) en het landschap in de breedste zin in de Ooijpolder en specifiek de Bisonbaai, met oog voor de aantoonbare historische en landschappelijke waarde.

De werkgroep streeft er naar inspraak te hebben en partij te zijn in de beleidsvorming en uitvoering van ingrepen die de overheid, instanties en derden willen doen in de natuur, onze directe leefomgeving.
De werkgroep wil daarom in een vroeg stadium geïnformeerd worden over voorgenomen ingrepen in ons leefgebied en tijdig de bijbehorende informatie ontvangen.

De werkgroep houdt de vinger aan de pols of de overheid, instanties en derden zich houden aan de bestaande wet en regelgeving.

De werkgroep streeft er naar de plaatselijke bevolking positief te mobiliseren door het verschaffen van informatie en door ludieke acties/ handtekeningenacties om zo een bewustzijn te creëren voor het bijzondere karakter en de grote landschappelijke waarde van met name de Bisonbaai en andere bijzondere natuurlocaties in de Ooijpolder.

De werkgroep zoekt verbinding en samenwerking met andere groepen die zich met vergelijkbare doelstellingen inzetten voor natuurbehoud en landschapsontwikkeling.

De werkgroep distantieert zich nadrukkelijk van illegale acties.

(23-1-2019)