Categorie: Bericht Lokaal

Persbericht

De bomen aan de Bisonbaai blijven staan Soms is er ook goed nieuws. De monumentale bomen in de Bisonbaai blijven staan. Actie voeren heeft ook wel eens resultaat. Twee jaar geleden liet Staatsbosbeheer 24 reusachtige Canadese populieren kappen omdat die een gevaar zouden vormen voor de bezoekers. Volgens de Vrienden van de Bisonbaai hoefden niet ….  Read More

Zwarte Ooievaar

Woensdagavond 27 mei fietste ik samen met Thea Bruist terug van de Bisonbaai naar Nijmegen. Net voorbij de huisjes van Plankenkeet stonden een vrouw en een man met dikke camera’s naar het drassige weiland in de uiterwaard te kijken. Precies 5 meter voor hun neus vloog een ooievaar voorbij. Maar die keurden ze geen blik ….  Read More

Ontbossing bij Groesbeek

Om de klimaatdoelen te ­halen, moet er in Nederland veel bos bij. Maar om de biodiversiteit te verbeteren, moet er juist bos verdwijnen. Zie hier het dilemma voor natuurorganisaties. Het gaat gepaard met hevige emoties. ‘Het hart is uit het bos.’ Mac van Dinther Bron: de Volkskrant

behoud Canadese populier

Het kappen van vierentwintig Canadese populieren aan de Bisonbaai in Ooij zorgde voor veel protest. Het gevoel dat Staatsbosbeheer het protest niet serieus nam, leidde tot ophef, woede en een nieuwe actiegroep: Vrienden van de Bisonbaai. Hun strijd gaat verder dan tegen de kap van Canadese populieren. Zij willen de Ooijpolder groen houden en hebben ….  Read More

Zomereiken in Bisonbaai.

Dinsdag 12 maart 2019 is het dan zo ver. De 21 zomereiken worden bezorgd en geplant. De bomen zijn voorzien van een goede bescherming zodat de konikpaarden en de galloways er niet bij kunnen. Voordat de bomen enig formaat van betekenis hebben en voordat ze dezelfde reinigende werking hebben als de grote populieren zal lang ….  Read More

Nieuwe bomen in aantocht

Maandag 11 maart 2019 zijn de vrienden van de Bisonbaai op stap geweest met Boswachter Daan. Samen hebben ze gekeken waar de nieuwe zomereiken geplant gaan worden. De plekken zijn met oranje paaltjes gemarkeerd.

Bomen Langstraat gestipt

Ook in de langstraat zijn een aantal bomen gestipt. Van de drieling is er al één omgegaan en inmiddels met mos bedekt. De andere twee hebben mooie tonderzwam. De tonderzwam is van groot belang voor de voortplanting van veel insectensoorten en behoort tot de beschermde soorten. Inmiddels hebben we reactie ontvangen dat deze bomen gespaard ….  Read More

Bomenkap Kempkesbos uitgesteld

Na vragen van, o.a. de vrienden van de Bisonbaai is het kappen van de mooie bomen in het Kempkesbos uitgesteld. Er moet eerst onderzocht worden wat er groeit en leeft.De gemeente Berg en Dal heeft nu borden geplaatst, om wandelaars waarschuwen voor het gevaar van vallende takken. Foto’s Lidy

Begin bomenkap Bisonbaai

Op maandag 22 oktober is er begonnen met de bomenkap op de Bisonbaai. Staatsbosbeheer geeft aan dat het noodzakelijk is in verband met het gevaar van vallende takken. De vrienden van de Bisonbaai zijn tegen de kap van de 23 Canadese populieren en zijn van mening dat er mogelijkheden zijn om op de juiste manier ….  Read More

Bomen gestrikt

Bomen bij Bisonbaai krijgen strikken als eerbetoon, voordat ze gekapt worden Enkele leden van een eerder deze week spontaan opgerichte actiegroep hebben op de Bisonbaai enkele populieren die gekapt zullen worden van een strik voorzien. Bij wijze van protest en als eerbetoon aan de bomen, aldus de actiegroep.  Maandag gaat Staatsbosbeheer hier aan de slag ….  Read More