Categorie: Bericht Landelijk

Natuurmonumenten stopt voorlopig met bomen kappen

Natuurmonumenten stopt voorlopig met het kappen van bomen. Aanleiding is de groeiende kritiek van de achterban op het kapbeleid. Enige uitzondering zijn bomen die vanwege veiligheidsredenen moeten worden gekapt. Bron: NOS Natuurmonumenten stopt voorlopig met bomen kappen

Bomenkap

Meer over het onderzoek Het rommelt in de Nederlandse bossen. Al een tijdje ontvangen we veel tips van kijkers die ons wijzen op kaalgekapte vlaktes, waar eerst bomen stonden. Bron: De Monitor

Trend van ontbossing zet door

In weerwil van het klimaatakkoord worden in Nederland op korte termijn meer bomen gekapt dan er worden aangeplant. Op dit moment liggen er concrete plannen voor de kap van 1231 hectare tegenover 304 hectare aan nieuw bos.

Jaarlijks verdwijnt 3.000 hectare bos

Provincies zijn verantwoordelijk voor het beleid van de bossen in Nederland. Het natuurbeleid werd in 2013 overgeheveld van het Rijk. Een van de kerntaken van de provinciale staten is het realiseren van nieuwe natuur en het behouden van de huidige natuur. Verschillende organisaties voeren dat beleid uit. Ook Kuper van Natuurvolgend Bosbeheer wijst naar de provincies. “Sinds ….  Read More

Verzet boskap toegenomen

Overal in Nederland vindt nu verzet plaats tegen de dramatisch toegenomen boskap. Er is een hele beweging ontstaan die snel groeit. Kijk maar eens naar de lijst organisaties die een petitie ondersteunen. Hier is verder ook veel informatie te vinden:

Staatsbosbeheer vernielt onze bossen

Het lijkt wel alsof in de bossen bij Amerongen een reus met een grasmaaier aan het werk is geweest. Op een gebied van zo’n twee hectare zijn alle grote bomen weggevaagd. De open plek die daardoor is ontstaan, staat bezaaid met kleine dennenbomen. Alsof er midden in het bos een kerstbomenplantage is neergepoot. Bron: Volkskrant

Kaalslag in Nederland

Bij Nieuwsuur twee filmpjes over kaalslag in Nederland en wat er binnenkort nog meer aangaat. Met commentaar van deskundigen

Staatsbosbeheer commercieel

Een zeer kritisch artikel in de NRC. Het gaat bij Staatsbosbeheer alleen maar om het geld. Ze vernietigen zelfs natuurbossen. En hebben ook nog een rigide opstelling

Zware kritiek van oud-directeur Staatsbosbeheer op houtkap

AMERONGEN Frits van Beusekom, voormalig directeur van Staatsbosbeheer, is ernstig bezorgd over de manier waarop deze organisatie tegenwoordig de Nederlandse bossen beheert. Staatsbosbeheer pleegt volgens hem roofbouw, sinds het geld moeten verdienen. De afgelopen jaren volgde hij de werkzaamheden in Boswachterij de Amerongse Berg nauwlettend. Hij concludeerde dat deze meestal strijdig waren met het eigen beleid ….  Read More