In memoriam Ad Brandwijk

Op maandag 15 maart is Ad Brandwijk (1946) na een lang ziekbed overleden.
Hij was een kleurrijk en bewogen bomen- en vogelbeschermer.
Als voorzitter van de Vrienden van de Bisonbaai was het altijd een uitdaging voor mij om het roer recht te houden in de vergadering wanneer Ad aanwezig was.
“En dan nog iets…” Zo bracht Ad zijn items ter tafel.

Hij was goed op de hoogte van alles wat er in de Ooijpolder speelde. Hij was befaamd om z’n gulheid en gastvrijheid en altijd was hij in voor een praatje.
We zijn een markante en bijzondere vriend verloren.

Johan Koeleman, namens de Vrienden van de Bisonbaai