behoud Canadese populier

Het kappen van vierentwintig Canadese populieren aan de Bisonbaai in Ooij zorgde voor veel protest. Het gevoel dat Staatsbosbeheer het protest niet serieus nam, leidde tot ophef, woede en een nieuwe actiegroep: Vrienden van de Bisonbaai. Hun strijd gaat verder dan tegen de kap van Canadese populieren. Zij willen de Ooijpolder groen houden en hebben er geen vertrouwen in dat Staatsbosbeheer, inmiddels grootgrondbezitter langs de Waal, zich daar wel voldoende voor inzet.