Jaarlijks verdwijnt 3.000 hectare bos

Provincies zijn verantwoordelijk voor het beleid van de bossen in Nederland. Het natuurbeleid werd in 2013 overgeheveld van het Rijk. Een van de kerntaken van de provinciale staten is het realiseren van nieuwe natuur en het behouden van de huidige natuur. Verschillende organisaties voeren dat beleid uit.

Ook Kuper van Natuurvolgend Bosbeheer wijst naar de provincies. “Sinds de decentralisatie moet het provinciebestuur een eigen specifiek bosbeleid hebben. Ze hebben die taak gekregen, maar zonder extra kennis en personeel. Provincies zijn wel bezig met het maken van een eigen beleid, maar ze zijn zich er nog te weinig van bewust dat ze deze taak hebben.”

Bron: nu.nl