Maand: maart 2019

Bomenkap

Meer over het onderzoek Het rommelt in de Nederlandse bossen. Al een tijdje ontvangen we veel tips van kijkers die ons wijzen op kaalgekapte vlaktes, waar eerst bomen stonden. Bron: De Monitor

Trend van ontbossing zet door

In weerwil van het klimaatakkoord worden in Nederland op korte termijn meer bomen gekapt dan er worden aangeplant. Op dit moment liggen er concrete plannen voor de kap van 1231 hectare tegenover 304 hectare aan nieuw bos.

behoud Canadese populier

Het kappen van vierentwintig Canadese populieren aan de Bisonbaai in Ooij zorgde voor veel protest. Het gevoel dat Staatsbosbeheer het protest niet serieus nam, leidde tot ophef, woede en een nieuwe actiegroep: Vrienden van de Bisonbaai. Hun strijd gaat verder dan tegen de kap van Canadese populieren. Zij willen de Ooijpolder groen houden en hebben ….  Read More

Jaarlijks verdwijnt 3.000 hectare bos

Provincies zijn verantwoordelijk voor het beleid van de bossen in Nederland. Het natuurbeleid werd in 2013 overgeheveld van het Rijk. Een van de kerntaken van de provinciale staten is het realiseren van nieuwe natuur en het behouden van de huidige natuur. Verschillende organisaties voeren dat beleid uit. Ook Kuper van Natuurvolgend Bosbeheer wijst naar de provincies. “Sinds ….  Read More

Zomereiken in Bisonbaai.

Dinsdag 12 maart 2019 is het dan zo ver. De 21 zomereiken worden bezorgd en geplant. De bomen zijn voorzien van een goede bescherming zodat de konikpaarden en de galloways er niet bij kunnen. Voordat de bomen enig formaat van betekenis hebben en voordat ze dezelfde reinigende werking hebben als de grote populieren zal lang ….  Read More

Nieuwe bomen in aantocht

Maandag 11 maart 2019 zijn de vrienden van de Bisonbaai op stap geweest met Boswachter Daan. Samen hebben ze gekeken waar de nieuwe zomereiken geplant gaan worden. De plekken zijn met oranje paaltjes gemarkeerd.