In memoriam Ad Brandwijk

Op maandag 15 maart is Ad Brandwijk (1946) na een lang ziekbed overleden.Hij was een kleurrijk en bewogen bomen- en vogelbeschermer.Als voorzitter van de Vrienden van de Bisonbaai was het altijd een uitdaging voor mij om het roer recht te houden in de vergadering wanneer Ad aanwezig was.“En dan nog iets…” Zo bracht Ad zijn ….  Read More

Persbericht

De bomen aan de Bisonbaai blijven staan Soms is er ook goed nieuws. De monumentale bomen in de Bisonbaai blijven staan. Actie voeren heeft ook wel eens resultaat. Twee jaar geleden liet Staatsbosbeheer 24 reusachtige Canadese populieren kappen omdat die een gevaar zouden vormen voor de bezoekers. Volgens de Vrienden van de Bisonbaai hoefden niet ….  Read More

Zwarte Ooievaar

Woensdagavond 27 mei fietste ik samen met Thea Bruist terug van de Bisonbaai naar Nijmegen. Net voorbij de huisjes van Plankenkeet stonden een vrouw en een man met dikke camera’s naar het drassige weiland in de uiterwaard te kijken. Precies 5 meter voor hun neus vloog een ooievaar voorbij. Maar die keurden ze geen blik ….  Read More

Natuurmonumenten stopt voorlopig met bomen kappen

Natuurmonumenten stopt voorlopig met het kappen van bomen. Aanleiding is de groeiende kritiek van de achterban op het kapbeleid. Enige uitzondering zijn bomen die vanwege veiligheidsredenen moeten worden gekapt. Bron: NOS Natuurmonumenten stopt voorlopig met bomen kappen

Ontbossing bij Groesbeek

Om de klimaatdoelen te ­halen, moet er in Nederland veel bos bij. Maar om de biodiversiteit te verbeteren, moet er juist bos verdwijnen. Zie hier het dilemma voor natuurorganisaties. Het gaat gepaard met hevige emoties. ‘Het hart is uit het bos.’ Mac van Dinther Bron: de Volkskrant

Bomenkap

Meer over het onderzoek Het rommelt in de Nederlandse bossen. Al een tijdje ontvangen we veel tips van kijkers die ons wijzen op kaalgekapte vlaktes, waar eerst bomen stonden. Bron: De Monitor

Trend van ontbossing zet door

In weerwil van het klimaatakkoord worden in Nederland op korte termijn meer bomen gekapt dan er worden aangeplant. Op dit moment liggen er concrete plannen voor de kap van 1231 hectare tegenover 304 hectare aan nieuw bos.

behoud Canadese populier

Het kappen van vierentwintig Canadese populieren aan de Bisonbaai in Ooij zorgde voor veel protest. Het gevoel dat Staatsbosbeheer het protest niet serieus nam, leidde tot ophef, woede en een nieuwe actiegroep: Vrienden van de Bisonbaai. Hun strijd gaat verder dan tegen de kap van Canadese populieren. Zij willen de Ooijpolder groen houden en hebben ….  Read More

Jaarlijks verdwijnt 3.000 hectare bos

Provincies zijn verantwoordelijk voor het beleid van de bossen in Nederland. Het natuurbeleid werd in 2013 overgeheveld van het Rijk. Een van de kerntaken van de provinciale staten is het realiseren van nieuwe natuur en het behouden van de huidige natuur. Verschillende organisaties voeren dat beleid uit. Ook Kuper van Natuurvolgend Bosbeheer wijst naar de provincies. “Sinds ….  Read More